Armillaria gallica - Les champignons du Nord et du Pas-de-Calais - SMNF


 

Armillaria gallica  Marxmüller & Romagnesi = Armillaria bulbosa = Armillaria lutea

Photos JP Gavériaux (Val Joly - octobre 2011 - Nord)


 

Basidiomycota - Schizophyllales – Physalacriaceae