Classification des genres récoltés dans les Hauts-de-France

Phylum (division) des Basidiomycota

1. Sous–phylum : Agaricomycotina 

1-1 Classe : Agaricomycetes

1-1-1 Sous-Classe : Agaricomycetideae 

Ctrl + F + “Genre à rechercher”
vous conduira directement à la famille correspondante

 Ordre des Agaricales

Agaricaceae : Agaricus, Chamaemyces, Chlorophylum, Coprinus, Cystolépiota, Echinoderma, Lepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Macrolepiota, Melanophylum, Pulverolepiota, Sericeomyces.
Cystodermataceae : Cystoderma, Cystodermella, Phaeolepiota, Squamanita.
Lycoperdaceae : Apioperdon, Bovista, Bovistella, Calvatia, Lycoperdon, Vascellum.
Mycenastraceae : Mycenastrum
Nidulariaceae : Crucibulum, Cyathus, Mycocalia, Nidularia.
Tulostomataceae : Tulostoma

Ordre des Amylocorticiales.

Amylocorticiaceae : Amyloxenasta, Plicaturopsis.

Ordre des Atheliales

Atheliaceae : Amphinema, Athelia, Athelopsis, Byssocorticium, Hypochnella, Leptosporomyces.

Ordre des Boletales

Boletaceae : Aureoboletus, Boletus, Buchwaldoboletus, Butyriboletus, Caloboletus, Chalciporus, Cyanoboletus, Hemileccinum, Hortiboletus, Imleria, Imperator, Lanmaoa, Leccinellum, Leccinum, Neoboletus, Phulloporus, Porphyrellus, Pseudoboletus, Rheubarbariboletus, Rubroboletus, Strobilomyces, Suillellus, Tylopilus, Xerocomellus, Xerocomus.
Coniophoraceae : Coniophora.
Gomphidiaceae : Chroogomphus.
Hygrophoropsidaceae : Hygrophoropsis, Leucogyrophana.
Paxillaceae : Gyrodon, Melanogaster, Paxillus.
Rhizopogonaceae : Rhizopogon, Suillus.
Sclerodermataceae : Astraeus, Gyroporus, Pisolithus, Scleroderma.
Serpulaceae : Serpula.
Tapinellaceae : Tapinella.
Boletales, genres incertae sedisCorditubera

Ordre des Clavariales

Clavariaceae : Camarophyllopsis, Clavaria, Clavicorona, Clavulinopsis, Hodophilus, Mucronella, Ramariopsis,

Ordre des Cortinariales

Bolbitiaceae : Bolbitus, Conocybe, Galeropsis, Pholiotina.
Cortinariaceae : Cortinarius.
Crepidotaceae : Crepidotus, Melanomphalia, Simocybe.
Gymnopilaceae : Gymnopilus.
Hymenogastraceae : Alnicola, Chromocyphella, Flammula, Galerina, Hebeloma, Hymenogaster, Phaeocollybia, Psilocybe.
Inocybaceae : Inocybe.
Panaeolaceae : Panaeolus.
Strophariaceae : Agrocybe, Bogbodia, Deconica, Episphaeria, Hemistropharia, Hypholoma, Kuehneromyces, Leratiomyces, Phaeonematoloma, Pholiota, Protostropharia, Romagnesiella, Stropharia.
Tubariaceae : Flammulaster, Meottomyces, Phaeomarasmius, Tubaria.
Cortinariales, genres incertae sedis : Cyclocybe

Ordre des Hydnangiales

Hydnangiaceae : Laccaria.

Ordre des Hygrophorales

Hygrophoraceae : Ampulloclitocybe, Arrhenia, Cantharellula, Chromosera, Chrysomphalina, Cuphophyllus, Gliophorus, Gloioxanthomyces, Haasiella, Hygrocybe, Hygrophorus, Lichenomphalia, Neohygrocybe, Porpolomopsis.

Ordre des Pluteales

Amanitaceae : Amanita, Limacella, Saproamanita.
Pluteaceae : Pluteus, Volvariella, Volvopluteus.
Melanoleucaceae : Melanoleuca.

Ordre des Schizophyllales

Cyphellaceae : Cheimonophyllum, Chondrostereum, Granulobasidium
« Clade des Hydropus » : Gerronema, Henningsomyces, Hydropus, Megacollybia, Mycopan, Scytinotus.
Marasmiaceae : Atheniella, Calyptella, Campanella, Crinipellis, Marasmius, Selutipes.
Omphalotaceae : Collybia, Marasmiellus, Mycetinis, Omphalotus, Rhodocollybia.
Physalacriaceae : Armillaria, Cylindrobasidium, Flammulina, Hymenopellis, Laccariopsis, Mucidula, Rhizomarasmius, Rhodotus, Strobilurus, Xerula.
Porotheleaceae : Phloeomana, Porotheleum.
Schizophyllaceae : Dendrothele, Fistulina, Flagelloscypha, Lachnella, Merismodes, Schizophyllum
Schizophyllales, genres incertae sedis : Baeospora, Hemimycena, Mycenella.

Ordre des Tricholomatales

Biannulariaceae : Callistosporium, Pseudolaccaria.
Entolomataceae : Clitocella, Clitopilus, Entoloma, Rhodocybe, Rhodophana.
Lyophyllaceae : Asterophora, Calocybe, Lyophyllum, Myochromella, Ossicaulis, Sagaranella, Sphagnurus, Tephrocybe, Tricholomella.
Mycenaceae : Mycena, Panellus, Resinomycena, Roridomyces.
Pseudoclitocybaceae : Clitopaxillus, Pogonoloma, Pseudoclitocybe.
Tricholomataceae : Aspropaxillus, Atractosporocybe, Bonomyces, Cellypha, Clitocybe, Clitolyophyllum, Deliculata, Dendrocollybia, Dermoloma, Hypsizygus, Lepista, Leucocybe, Leucopaxillus, Microcollybia, Myxomphalia, Omphaliaster, Paralepista, Pseudobaeospora, Pseudoclitopilus, Rimbachia, Ripartites, Singerocybe, Tricholoma
Tricholomatales – Genres incertae sedis : Infundibulicybe, Omphalina, Sarcomyxa, Tricholomopsis, Urosporellina.

Agaricomycetideae – Familles incertae sedis

Macrocystidiaceae : Macrocystidia.
Pleurotaceae : Hohenbuehelia, Pleurotus, Resupinatus.
Psathyrellaceae : Coprinellus, Coprinopsis, Cystoagaricus, Homophron, Kauffmania, Lacrymaria, Parasola, Psathyrella, Typhrasa.
Pterulaceae : Aphanobasidium, Phyllotopsis, Ptelura.
Stephanosporaceae : Christinia.
Typhulaceae : Typhula

         1-1-2 Sous-Classe Auriculariomycetideae 

Ordre des Auriculariales

Auriculariaceae : Auricularia, Bourdotia, Heteroradulum.
Exidiaceae : Basidiodendron, Ceratosebacina, Efibulobasidium, Exidia, Myxarium.
Auriculariales, genres incertae sedis : Exidiopsis, Guepina, Mycostilla, Protodontia, Pseudohydnum, Stypella.

         1-1-3 Sous-Classe Phallomycetideae 

Ordre des Geastrales

Geastraceae : Geastrum
Sphaerobolaceae : Sphaerobolus.

Ordre des Gomphales

Clavariadelphaceae : Clavariadelphus, Lentaria.
Gomphaceae : Gomphus, Phaeoclavulina, Ramaria.

Ordre des Phallales

Clathraceae : Clathrus
Hysterangiaceae : Hysterangium.
Phallaceae : Mutinus, Phallus.

        1-1-4  Sous-classe incertae sedis (Autres Agaricomycetes)

Ordre des Cantharellales

Botryobasidiaceae : Botryobasidium
Ceratobasidiaceae : Ceratobasidium, Rhizoctonia
Clavulinaceae : Clavulicium, Clavulina.
Hydnaceae : Cantharellus, Craterellus, Hydnum, Paullicorticium.
Sistotremataceae : Sistotrema
Tulasnellaceae : Tulasnella

Ordre des Corticiales

Corticiaceae : Corticium, Erythricium, Galzinia.
Vuilleminiaceae : Vuilleminia

Ordre des Gloeophyllales

Gloeophyllaceae : Gloeophyllum, Neolentinus,

Ordre des Hymenochaetales

Coltriciaceae : Coltricia
Hymenochaetaceae : Fomitiporia, Fuscoporia, Hymenochaete, Inocutis, Inonotus, Mensularia, Phellinidium, Phellinopsis, Phellinus, Phellopilus, Phylloporia, Porodaedalea, Pseudoinonotus.
Hyphodontiaceae : Hyphodontia
Oxyporaceae : Oxyporus
Rickenellaceae : Contumyces, Cotilidia, Loreleia, Ondonticium, Peniophorella, Rickenella, Sidera.
Schizoporaceae : Alutaceodontia, Basidioradulum, Kneiffiella, Schizopora, Xylodon.
Tubulicrinaceae : Tubulicrinis
Hymenochaetales, genres incertae sedis : Resinicium, Trichaptum.

Ordre des Polyporales

Bjerkanderaceae : Bjerkandera, Porostereum
Coriolaceae : Cerrena, Pycnoporus, Trametes
Dacryobolaceae : Dacryobolus
Fomitaceae : Daedaleopsis, Fomes
Fomitopsidaceae : Antrodia, Daedalea, Fomitopsis, Parmastromyces, Postia
Ganodermataceae : Ganoderma
Grammotheleaceae : Epithele
Grifolaceae : Grifola
Hapalopilaceae : Ceraceomyces, Hapalopilus, Phlebiopsis, Rhizochaete.
Hyphodermataceae : Hyphoderma, Lyomyces
Irpicaceae : Byssomerulius, Gloeoporus, Irpex, Leptoporus, Meruliopsis
Ischnodermataceae : Ischnoderma
Lentinaceae : Lentinus, Polyporellus
Meripilaceae : Loweomyces, Meripilus, Physisporinus
Meruliaceae : Bulbillomyces, Ceriporia, Ceriporiopsis, Cerocorticium, Gyrophanopsis, Phlebia, Scopuloides
Panaceae : Panus
Perenniporiaceae : Perenniporia
Phaeolaceae : Laetiporus, Phaeolus
Phanerochaetaceae : Hyphodermella, Mycorrhaphium, Phanerochaete, Terana
Podoscyphaceae : Abortiporus, Podoscypha
Polyporaceae : Aurantioporus, Cerioporus, Datronia, Dichomitus, Emmia, Faerberia, Fibroporia, Neofavolus, Picipes, Polyporus, Trametella, Trametopsis.
Sparassidaceae : Sparassis
Steccherinaceae : Antrodiella, Junghuhnia, Steccherinum
Xenasmataceae : Xenasma
Polyporales, genres incertae sedis : Hypochnicium, Phlebiella, Skeletocutis, Spongipellis, Tyromyces.

Ordre des Russulales

Albatrellaceae : Scutiger
Amylostereaceae : Amylostereum
Auriscalpiaceae : Artomyces, Auriscalpium, Lentinellus
Bondarzewiaceae : Heterobasidion
Hericiaceae : Hericium, Laxitectum
Peniophoraceae : Asterostroma, Dichostereum, Duportella, Gloiothele, Peniophora, Scytinostroma, Vararia
Russulaceae : Boidinia, Lactarius, Russula.
Stereaceae : Aleurodiscus, Conferticium, Gloeocystidiellum, Megalocystidium, Stereum
Russulales, genres incertae sedis : Gloeopeniophorella

Ordre des Sebacinales

Sebacinaceae : Sebacina

Ordre des Thelephorales

 Bankeraceae : Bankera, Boletopsis, Hydnellum, Phellodon, Sarcodon
 Thelephoraceae : Pseudotomentella, Thelephora, Tomentella, Tomentellopsis.

Ordre des Trechisporales :

Trechisporaceae : Brevicellicium, Fibrodontia, Litschauerella, Porpomyces, Sistotremella, Subulicystidium, Trechispora
 Trechisporales, genres incertae sedis : Sistotremastrum

Ordre des Tremellodendropsidales

Tremellodendropsidaceae : Tremellodendropsis

1-2 Classe des Dacrymycetes

Ordre des Dacrymycetales 

Dacrymycetaceae : Calocera, Dacrymyces, Ditiola, Guepiniopsis

 

1-3  Classe des Tremellomycetes

         Sous classe Tremellomycetideae 

Ordre des Filobasidiales

Filobasidiaceae : Carcinomyces, Syzygospora

Ordre des Tremellales

Naemateliaceae : Naematelia
Phaeotremellaceae : Phaeotremella
Tremellaceae : Tremella
Tremellomycetes, genres incertae sedis : Heteromycophaga, Sirotrema, Trimorphomyces

2.  Sous-phylum : Pucciniomycotina

     2-1 Classe des Atractiellomycetes

Ordre des Atractiellales

Phleogenaceae : Phleogena
Platygloeaceae : Platygloea

     2-2 Classe des Cystobasidiomycetes

Ordre des Cystobasidiales

 Cystobasidiaceae : Cystobasidium

     2-3 Classe des Microbotryomycetes

Ordre des Microbotryales

 Microbotryaceae : Microbotryum

Ordre des Heterogastridiales

Heterogastridiaceae : Colacogloea

     2-4 Classe des Pucciniomycetes

Ordre des Helicobasidiales

Helicobasidiaceae : Helicobasidium, Tuberculina

Ordre des Platygloeales

Eocronartiaceae : Eocronartium
Platygloeaceae : Herpobasidium

Ordre des Pucciniales
       Sous-Ordre des Melampsorineae

Coleosporiaceae : Coleosporium, Cronartium, Melampsorella, Melampsoridium, Melisia, Pucciniastrum
Melampsoraceae : Melampsora
Phragmidiaceae : Frommeëlla, Kuehneola, Phragmidium, Triphragmium
Pucciniaceae : Cumminsiella, Endophyllum, Gymnosporangium, Miyagia, Puccinia, Uromyces  Uropyxidaceae : Ochropsora, Tranzschelia
Pucciniales, genres incertae sedis : Aecidium
 

 3.  Sous-phylum : Ustilaginomycotina 

      3-1 Classe des Exobasidiomycetes

Ordre des Entylomatales

Entylomataceae : Entyloma

Ordre des Exobasidiales

Exobasidiaceae : Exobasidium

     3-2 Classe des Malasseziomycetes

Ordre des Malasseziales

Malasseziaceae : Malassezia

     3-4 Classe des Ustilaginomycetes

Ordre des Urocystidales

Urocystidaceae : Melanustilospora, Urocystis

Ordre des Ustilaginales

Anthracoideaceae : Anthracoidea
Saccoblastiaceae : Saccoblastia
Ustilaginaceae : Farysia, Tranzscheliella, Ustilago

Phylum (division) des Ascomycota

En préparation